آخرین به روزرسانی آمار معاملات:  ۱۳۹۶/۲/۳۰  ۱۰:۲۰
 
اطلاعيه هاي سازمان بورس و اوراق بهادار
جستجو:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...
نمادموضوعشركتتاریخ و ساعت
وتجارت5 صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) (شرکت سرمايه گذاري ايرانيان(سهامي خاص)) سرمايه گذاري ايرانيان(... ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ ۱۴:۱۲:۴۸
رسنا اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱(اصلاحیه) سرمايه گذاري نيروگاهي ... ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ ۱۴:۱۱:۱۷
کساوه زمانبندي پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ صنايع کاشي و سراميک سينا ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ ۱۴:۰۹:۲۳
وتوس زمانبندي پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ سرمايه گذاري توسعه شهر... ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ ۱۳:۵۷:۳۲
حکمت آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ بانک حکمت ايرانيان ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ ۱۳:۵۴:۰۲
غدشت آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹(اصلاحیه) دشت مرغاب ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ ۱۳:۴۷:۴۵
شبهرن گزارش کنترل داخلي (به پیوست) نفت بهران ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ ۱۳:۴۷:۱۷
شبزوار آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ پتروشيمي کيمياگران سام... ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ ۱۳:۴۶:۲۷
خلنت گزارش کنترلهاي داخلي سال ۱۳۹۳ شرکت توليدي لنت ترمز ايران (سهامي عام) اصلاحي (به پیوست) توليدي لنت ترمز ايران ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ ۱۳:۳۷:۲۸
کماسه گزارش فعاليت هيئت مديره دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹(اصلاحیه) تامين ماسه ويخته گري ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ ۱۳:۳۶:۵۷
آريان آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ سرمايه گذاري پارس آريان ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ ۱۳:۳۵:۰۴
غناب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي نشده) صنعتي ناب ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ ۱۳:۳۳:۵۵
وبملت زمانبندي پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ بانک ملت ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ ۱۳:۲۷:۰۳
لخزر تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ صنعتي پارس خزر ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ ۱۳:۲۲:۱۷
لکما آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ کارخانجات مخابراتي ايران ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ ۱۲:۵۵:۱۲
لکما آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ کارخانجات مخابراتي ايران ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ ۱۲:۵۰:۰۰
دانا صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده)(اصلاحیه) بيمه دانا ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ ۱۲:۳۷:۳۶
کحافظ زمانبندي پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ کارخانجات کاشي و سرامي... ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ ۱۲:۳۷:۱۷
خلنت گزارش فعاليت هيئت مديره دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ توليدي لنت ترمز ايران ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ ۱۲:۳۳:۱۲
شزنجان1 صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) (شرکت شهرک صنعتي پتروشيمي زنجان) شهرک صنعتي پتروشيمي زن... ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ ۱۲:۳۱:۳۱
ذوکوثر زمانبندي پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ اعتباري کوثر مرکزي ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ ۱۲:۳۱:۱۸
حکمت4 صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) (شرکت توسعه عمران حکمت ايرانيان ( سهامي... توسعه عمران حکمت ايران... ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ ۱۲:۳۰:۲۸
شزنجان2 صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) (شرکت اوره وآمونياک پتروشيمي زنجان) اوره وآمونياک پتروشيمي... ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ ۱۲:۳۰:۰۲
شزنجان3 صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) (شرکت بازرگاني پتروشيمي زنجان) بازرگاني پتروشيمي زنجان ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ ۱۲:۲۸:۳۳
ذوکوثر آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ اعتباري کوثر مرکزي ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ ۱۲:۲۸:۱۰
حکمت2 صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) (شرکت گروه اقتصاد حکمت ايرانيان ( سهامي... گروه اقتصاد حکمت ايران... ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ ۱۲:۲۸:۱۰
حکمت3 صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) (شرکت گروه کارکنان حکمت ايرانيان ( سهام... گروه کارکنان حکمت ايرا... ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ ۱۲:۲۶:۱۹
کساوه گزارش فعاليت هيئت مديره دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ صنايع کاشي و سراميک سينا ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ ۱۲:۲۴:۱۲
حکمت1 صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) (شرکت توسعه فناوري و تجارت حکمت) توسعه فناوري و تجارت ح... ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ ۱۲:۲۳:۵۰
ومعين اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ سرمايه گذاري توسعه معي... ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ ۱۲:۲۲:۴۹
صندوق س... نامه ها و گزارش هاي نهادهاي مالي دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ صندوق سرمايه گذاري نيک... ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ ۱۲:۱۸:۰۰
فولاد آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹(اصلاحیه) فولاد مبارکه ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ ۱۲:۱۱:۱۳
ونوين مشخصات کميته حسابرسي و واحد حسابرسي داخلي (به پیوست) بانک اقتصاد نوين ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ ۱۲:۰۹:۵۰
حتايد گزارش کنترل هاي داخلي براي سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (به پیوست) تايد واتر خاورميانه ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ ۱۲:۰۶:۲۱
ولساپا گزارش کنترل هاي داخلي سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (به پیوست) ليزينگ رايان سايپا ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ ۱۲:۰۵:۴۵
شبريز آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ پالايش نفت تبريز ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ ۱۱:۴۹:۲۰
شتولي گزارش فعاليت هيئت مديره دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ تولي پرس ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ ۱۱:۴۷:۴۶
دانا آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹(اصلاحیه) بيمه دانا ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ ۱۱:۴۵:۰۸
کگاز گزارش فعاليت هيئت مديره دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ شيشه و گاز ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ ۱۱:۴۲:۰۲
شبريز آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ پالايش نفت تبريز ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ ۱۱:۳۷:۵۶
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...

دسترسی به آرشیو اطلاعيه هاي سازمان بورس و اوراق بهادار از تاریخ ۸۹/۲/۱۴ به قبل
 . 
©2014 All rights reserved. Powered by IT Department of TSE. جهت مشاهده سريعتر وب سايت از مرورگر Firefox استفاده نماييد.