آخرین به روزرسانی آمار معاملات:  ۱۳۹۴/۴/۱۰  ۱۲:۴۰
 
اطلاعيه هاي سازمان بورس و اوراق بهادار
جستجو:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...
نمادموضوعشركتتاریخ و ساعت
خفولا زمانبندي پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ خدمات فني فولاد يزد ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ ۲۲:۲۴:۲۲
خفولا گزارش فعاليت هيئت مديره دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ خدمات فني فولاد يزد ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ ۲۲:۲۳:۰۷
خفولا آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹(اصلاحیه) خدمات فني فولاد يزد ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ ۲۲:۲۲:۰۵
صندوق س... نامه ها و گزارش هاي نهادهاي مالي دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۴/۰۳/۱۵ صندوق سرمايه گذاري مشت... ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ ۱۹:۵۷:۴۸
ک ب س آمار فروش خرداد ماه ۱۳۹۴ (به پیوست) کي بي سي ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ ۱۹:۵۶:۲۷
توريل اطلاعيه پرداخت وجوه تقدمهاي استفاده نشده و سود سهام (به پیوست) توکا ريل ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ ۱۹:۴۹:۵۸
فالوم صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) آلومتک ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ ۱۹:۱۵:۱۱
تفيرو صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) مهندسي فيروزا ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ ۱۸:۲۹:۳۶
ساراب تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ سيمان داراب ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ ۱۸:۲۹:۱۹
خگستر صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) گسترش سرمايه گذاري اير... ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ ۱۸:۱۵:۱۸
ثمسکن12 اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹(حسابرسي شده) (شرکت بازرگاني ... بازرگاني سرمايه گذاري ... ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ ۱۸:۱۲:۴۵
بسويچ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) پارس سويچ ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ ۱۷:۵۹:۲۸
وتوصا اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ سرمايه گذاري توسعه صنع... ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ ۱۷:۴۳:۴۳
کطبس گزارش فعاليت هيئت مديره دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ ذغالسنگ نگين طبس ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ ۱۷:۴۱:۱۴
اخابر3 صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) (شرکت سهامي مخابرات استان اردبيل) سهامي مخابرات استان ار... ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ ۱۷:۲۰:۲۰
اخابر21 صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) (شرکت مخابرات استان کردستان) مخابرات استان کردستان ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ ۱۷:۱۷:۵۴
اخابر2 صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) (شرکت مخابرات استان آذربايجانغربي) مخابرات استان آذربايجا... ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ ۱۷:۱۶:۰۴
بکوثر زمانبندي پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ بيمه کوثر ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ ۱۷:۱۵:۲۷
خاهن صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) آهنگري تراکتور سازي اي... ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ ۱۷:۱۴:۲۴
کطبس صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) ذغالسنگ نگين طبس ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ ۱۷:۱۱:۵۱
بسويچ گزارش فعاليت هيئت مديره دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ پارس سويچ ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ ۱۷:۰۸:۱۲
خاورميانه صورت وضعیت پورتفوی دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ هلدينگ توسعه معادن و ص... ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ ۱۷:۰۴:۴۴
فملي اعلاميه پذيره نويسي عمومي ملي صنايع مس ايران ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ ۱۶:۵۳:۵۰
غمهرا صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) گروه توليدي مهرام ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ ۱۶:۴۴:۰۵
تفيرو گزارش فعاليت هيئت مديره دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ مهندسي فيروزا ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ ۱۶:۳۳:۳۸
حپترو گزارش کنترلهاي داخلي در تاريخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ (به پیوست) مهندسي حمل و نقل پتروش... ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ ۱۶:۳۱:۵۹
اخابر1 صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) (شرکت سهامي مخابرات استان اذربايجان شرقي) سهامي مخابرات استان اذ... ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ ۱۶:۲۹:۴۱
صندوق س... نامه ها و گزارش هاي نهادهاي مالي دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ (جهت ارائه به حسابرس)(اصلاحیه) صندوق سرمايه گذاري امي... ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ ۱۶:۲۵:۲۲
تپمپي4 صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) (شرکت خدمات بعدازفروش تلمبه سازان تبريز) خدمات بعدازفروش تلمبه ... ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ ۱۶:۱۵:۰۹
اخابر15 صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) (شرکت مخابرات استان سيستان و بلوچستان) مخابرات استان سيستان و... ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ ۱۶:۱۲:۱۲
بورس ته... اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه دوره ۰ ماه... بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ ۱۶:۱۱:۲۴
کسرام اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ پارس سرام ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ ۱۶:۱۰:۵۲
کسرام پیش بینی درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ بر اساس عملکرد واقعی دوره ۹ ماهه پارس سرام ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ ۱۶:۰۸:۵۷
بورس ته... پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه دوره ۰ ماهه منتهي به بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ ۱۶:۰۷:۵۴
تکادو صورت وضعیت پورتفوی دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ تکادو ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ ۱۶:۰۵:۴۱
کاذر تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ فرآورده هاي نسوز آذر ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ ۱۶:۰۴:۵۷
حتايد صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي نشده) تايد واتر خاورميانه ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ ۱۶:۰۱:۴۲
تمحرکه آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ ماشين سازي نيرو محرکه ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ ۱۵:۵۵:۲۳
خوارزمي صورت وضعیت پورتفوی دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ سرمايه گذاري خوارزمي ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ ۱۵:۵۰:۳۷
فنورد صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) نورد و توليد قطعات فول... ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ ۱۵:۲۵:۴۷
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...

دسترسی به آرشیو اطلاعيه هاي سازمان بورس و اوراق بهادار از تاریخ ۸۹/۲/۱۴ به قبل
 . 
©2014 All rights reserved. Powered by IT Department of TSE. جهت مشاهده سريعتر وب سايت از مرورگر Firefox استفاده نماييد.