صفحه نخست صفحه موبایل English Website آخرین به‌روزرسانی:  چهارشنبه ۶ مرداد ساعت ۰۸:۰۵
 
» شاخص ها

شاخص هاي اصلي
عنوان شاخص مقدار تغيير درصد
32097828799138957 شاخص كل 76225.7 724.7 0.95
49579049405614711 شاخص آزاد شناور 85535.2 660.1 0.77
62752761908615603 شاخص بازار اول 53769.7 624.8 1.16
71704845530629737 شاخص بازار دوم 164171.5 899.5 0.55
43754960038275285 شاخص صنعت 63326.5 684.9 1.08

جزييات
 
جزييات شاخص كل  در تاريخ   ۶ مرداد ۱۳۹۵  و ساعت   ۱۶:۱۵
آغازین ۷۵۵۰۱ تغيير نسبت به پايان سال گذشته (%) ۸۵۶.۸۳%
بیشترین ۷۶۲۹۴.۴ بیشترين مقدار تاریخی ۸۹۵۰۰.۶  (۱۳۹۲/۱۰/۱۵)
کمترین ۷۵۷۵۵.۹ پايين ترين مقدار تاریخی ۱۰۰   (۱۳۶۹/۱/۶)
پایانی ۷۶۲۲۵.۷ مقدار پایه ۱۰۰   (۱۳۶۹/۱/۶)
تغيير ۷۲۴.۷
تاريخ مقدار ساعت
20160727 1395/5/6 75501 8:40
20160727 1395/5/6 75501 8:50
20160727 1395/5/6 75501 8:55
20160727 1395/5/6 75846.7 9:10
20160727 1395/5/6 76149.8 9:25
20160727 1395/5/6 76213.2 9:35
20160727 1395/5/6 76238.7 9:40
20160727 1395/5/6 76268 9:50
20160727 1395/5/6 76274.2 9:55
20160727 1395/5/6 76283.4 10:10
20160727 1395/5/6 76287.4 10:20
20160727 1395/5/6 76288.6 10:25
20160727 1395/5/6 76291.3 10:40
20160727 1395/5/6 76292.9 10:55
20160727 1395/5/6 76281.8 11:10
20160727 1395/5/6 76278.9 11:20
20160727 1395/5/6 76272.3 11:35
20160727 1395/5/6 76266.9 11:40
20160727 1395/5/6 76270.1 11:55
20160727 1395/5/6 76235.2 12:10
20160727 1395/5/6 76226.1 12:20
20160727 1395/5/6 76233.1 12:25
20160727 1395/5/6 76225.7 13:20
20160727 1395/5/6 76225.7 13:25
20160727 1395/5/6 76225.7 15:20
20160727 1395/5/6 76225.7 15:25
20160727 1395/5/6 76225.7 15:50


شاخص صنايع  |  آرشيو شاخص  |  روش محاسبه شاخص


.


.
©2011 All rights reserved. Powered by IT Department of TSE. جهت مشاهده سريعتر وب سايت از مرورگر Firefox استفاده نماييد.