صفحه نخست صفحه موبایل English Website آخرین به‌روزرسانی:  چهارشنبه ۳ شهريور ساعت ۰۴:۱۶
 
» شاخص ها

شاخص هاي اصلي
عنوان شاخص مقدار تغيير درصد
32097828799138957 شاخص كل 78081.5 117.5 0.15
49579049405614711 شاخص آزاد شناور 87307.9 175.5 0.2
62752761908615603 شاخص بازار اول 55006.5 (24.8) (0.05)
71704845530629737 شاخص بازار دوم 168595.8 885.8 0.53
43754960038275285 شاخص صنعت 64932.3 87.2 0.13

جزييات
 
جزييات شاخص كل  در تاريخ   ۳ شهريور ۱۳۹۵  و ساعت   ۱۶:۱۵
آغازین ۷۷۹۶۴ تغيير نسبت به پايان سال گذشته (%) ۸۸۰.۱۲%
بیشترین ۷۸۲۰۵.۷ بیشترين مقدار تاریخی ۸۹۵۰۰.۶  (۱۳۹۲/۱۰/۱۵)
کمترین ۷۸۰۶۳.۴ پايين ترين مقدار تاریخی ۱۰۰   (۱۳۶۹/۱/۶)
پایانی ۷۸۰۸۱.۵ مقدار پایه ۱۰۰   (۱۳۶۹/۱/۶)
تغيير ۱۱۷.۵
تاريخ مقدار ساعت
20160824 1395/6/3 77964 8:40
20160824 1395/6/3 77964 8:50
20160824 1395/6/3 78205.7 9:05
20160824 1395/6/3 78190.6 9:20
20160824 1395/6/3 78190.5 9:25
20160824 1395/6/3 78190.5 9:35
20160824 1395/6/3 78189.6 9:40
20160824 1395/6/3 78190.1 9:55
20160824 1395/6/3 78180.2 10:05
20160824 1395/6/3 78175.9 10:10
20160824 1395/6/3 78155.9 10:25
20160824 1395/6/3 78136.7 10:40
20160824 1395/6/3 78130.1 10:50
20160824 1395/6/3 78116.9 11:05
20160824 1395/6/3 78101.5 11:10
20160824 1395/6/3 78063.4 11:20
20160824 1395/6/3 78068.2 11:35
20160824 1395/6/3 78063.7 11:40
20160824 1395/6/3 78109.7 12:05
20160824 1395/6/3 78101.1 12:10
20160824 1395/6/3 78089.3 12:20
20160824 1395/6/3 78081.5 13:20
20160824 1395/6/3 78081.5 15:10
20160824 1395/6/3 78081.5 15:20
20160824 1395/6/3 78081.5 15:50


شاخص صنايع  |  آرشيو شاخص  |  روش محاسبه شاخص


.


.
©2011 All rights reserved. Powered by IT Department of TSE. جهت مشاهده سريعتر وب سايت از مرورگر Firefox استفاده نماييد.