صفحه نخست صفحه موبایل English Website آخرین به‌روزرسانی:  چهارشنبه ۸ ارديبهشت ساعت ۱۱:۲۴
 
» شاخص ها

شاخص هاي اصلي
عنوان شاخص مقدار تغيير درصد
32097828799138957 شاخص كل 78404.7 10.3 0.01
49579049405614711 شاخص آزاد شناور 87979.1 198.6 0.23
62752761908615603 شاخص بازار اول 54890.7 (38.5) (0.07)
71704845530629737 شاخص بازار دوم 171282.5 295.5 0.17
43754960038275285 شاخص صنعت 65236.3 29.8 0.05

جزييات
 
جزييات شاخص كل  در تاريخ   ۸ ارديبهشت ۱۳۹۵  و ساعت   ۱۶:۰
آغازین ۷۸۳۹۴.۴ تغيير نسبت به پايان سال گذشته (%) ۸۸۴.۱۸%
بیشترین ۷۸۵۷۸.۵ بیشترين مقدار تاریخی ۸۹۵۰۰.۶  (۱۳۹۲/۱۰/۱۵)
کمترین ۷۸۳۴۱.۲ پايين ترين مقدار تاریخی ۱۰۰   (۱۳۶۹/۱/۶)
پایانی ۷۸۴۰۴.۷ مقدار پایه ۱۰۰   (۱۳۶۹/۱/۶)
تغيير ۱۰.۳
تاريخ مقدار ساعت
20160427 1395/2/8 78394.4 8:40
20160427 1395/2/8 78394.4 8:50
20160427 1395/2/8 78394.4 8:55
20160427 1395/2/8 78542.6 9:05
20160427 1395/2/8 78567.9 9:10
20160427 1395/2/8 78572.7 9:20
20160427 1395/2/8 78570.3 9:25
20160427 1395/2/8 78571.8 9:35
20160427 1395/2/8 78570.8 9:40
20160427 1395/2/8 78573.8 9:50
20160427 1395/2/8 78564.3 9:55
20160427 1395/2/8 78552.8 10:05
20160427 1395/2/8 78546.8 10:10
20160427 1395/2/8 78536.8 10:20
20160427 1395/2/8 78532.2 10:25
20160427 1395/2/8 78520.6 10:35
20160427 1395/2/8 78512.6 10:40
20160427 1395/2/8 78503.1 10:50
20160427 1395/2/8 78496.6 10:55
20160427 1395/2/8 78476.8 11:05
20160427 1395/2/8 78464.7 11:10
20160427 1395/2/8 78456.7 11:20
20160427 1395/2/8 78446.3 11:25
20160427 1395/2/8 78428.2 11:40
20160427 1395/2/8 78468.9 11:50
20160427 1395/2/8 78455 11:55
20160427 1395/2/8 78395.1 12:10
20160427 1395/2/8 78350.8 12:20
20160427 1395/2/8 78341.2 12:25
20160427 1395/2/8 78404.7 13:20
20160427 1395/2/8 78404.7 13:25
20160427 1395/2/8 78404.7 14:25
20160427 1395/2/8 78404.7 15:20
20160427 1395/2/8 78404.7 15:25
20160427 1395/2/8 78404.7 15:55


شاخص صنايع  |  آرشيو شاخص  |  روش محاسبه شاخص


.


.
©2011 All rights reserved. Powered by IT Department of TSE. جهت مشاهده سريعتر وب سايت از مرورگر Firefox استفاده نماييد.