صفحه نخست صفحه موبایل English Website آخرین به‌روزرسانی:  دوشنبه ۱۹ بهمن ساعت ۱۳:۳۳
 
» شاخص ها

شاخص هاي اصلي
عنوان شاخص مقدار تغيير درصد
32097828799138957 شاخص كل 75783.8 1214.4 1.6
49579049405614711 شاخص آزاد شناور 85151.1 1514.6 1.78
62752761908615603 شاخص بازار اول 52831.9 999.9 1.89
71704845530629737 شاخص بازار دوم 166976.5 1793.5 1.07
43754960038275285 شاخص صنعت 62608.8 798.4 1.28

جزييات
 
جزييات شاخص كل  در تاريخ   ۱۹ بهمن ۱۳۹۴  و ساعت   ۱۳:۲۷
آغازین ۷۴۵۶۹.۴ تغيير نسبت به پايان سال گذشته (%) ۸۵۱.۲۸%
بیشترین ۷۵۷۸۳.۸ بیشترين مقدار تاریخی ۸۹۵۰۰.۶  (۱۳۹۲/۱۰/۱۵)
کمترین ۷۴۹۱۲ پايين ترين مقدار تاریخی ۱۰۰   (۱۳۶۹/۱/۶)
پایانی ۷۵۷۸۳.۸ مقدار پایه ۱۰۰   (۱۳۶۹/۱/۶)
تغيير ۱۲۱۴.۴
تاريخ مقدار ساعت
20160208 1394/11/19 74569.4 8:40
20160208 1394/11/19 74569.4 8:50
20160208 1394/11/19 74569.4 8:55
20160208 1394/11/19 74912 9:05
20160208 1394/11/19 74939.7 9:10
20160208 1394/11/19 74983.6 9:20
20160208 1394/11/19 74988.7 9:25
20160208 1394/11/19 74982.4 9:35
20160208 1394/11/19 75000.9 9:40
20160208 1394/11/19 75035.5 9:50
20160208 1394/11/19 75078.3 9:55
20160208 1394/11/19 75115.7 10:05
20160208 1394/11/19 75121.3 10:10
20160208 1394/11/19 75188.8 10:20
20160208 1394/11/19 75229.3 10:25
20160208 1394/11/19 75270.9 10:35
20160208 1394/11/19 75280.2 10:40
20160208 1394/11/19 75305.4 10:50
20160208 1394/11/19 75311.9 10:55
20160208 1394/11/19 75328.5 11:05
20160208 1394/11/19 75389.8 11:20
20160208 1394/11/19 75404.4 11:25
20160208 1394/11/19 75488.1 11:35
20160208 1394/11/19 75529.2 11:40
20160208 1394/11/19 75607.9 11:50
20160208 1394/11/19 75636.8 11:55
20160208 1394/11/19 75695.6 12:05
20160208 1394/11/19 75721.3 12:10
20160208 1394/11/19 75753.7 12:20
20160208 1394/11/19 75774.6 12:25
20160208 1394/11/19 75783.8 13:20
20160208 1394/11/19 75783.8 13:25


شاخص صنايع  |  آرشيو شاخص  |  روش محاسبه شاخص


.


.
©2011 All rights reserved. Powered by IT Department of TSE. جهت مشاهده سريعتر وب سايت از مرورگر Firefox استفاده نماييد.