صفحه نخست صفحه موبایل English Website آخرین به‌روزرسانی:  يکشنبه ۹ فروردين ساعت ۰۸:۵۰
 
» شاخص ها

شاخص هاي اصلي
عنوان شاخص مقدار تغيير درصد
32097828799138957 شاخص كل 65099.9 1474.4 2.26
49579049405614711 شاخص آزاد شناور 75540.2 1895.5 2.51
62752761908615603 شاخص بازار اول 47333.1 1147.7 2.42
71704845530629737 شاخص بازار دوم 132089.3 2501.3 1.89
43754960038275285 شاخص صنعت 53262 1144.7 2.15

جزييات
 
جزييات شاخص كل  در تاريخ   ۹ فروردين ۱۳۹۴  و ساعت   ۱۶:۱۵
آغازین ۶۳۶۲۵.۵ تغيير نسبت به پايان سال گذشته (%) ۷۱۷.۱۷%
بیشترین ۶۵۱۰۰ بیشترين مقدار تاریخی ۸۹۵۰۰.۶  (۱۳۹۲/۱۰/۱۵)
کمترین ۶۳۸۱۵.۹ پايين ترين مقدار تاریخی ۱۰۰   (۱۳۶۹/۱/۶)
پایانی ۶۵۰۹۹.۹ مقدار پایه ۱۰۰   (۱۳۶۹/۱/۶)
تغيير ۱۴۷۴.۴
تاريخ مقدار ساعت
20150329 1394/1/9 63815.9 9:05
20150329 1394/1/9 63893.3 9:10
20150329 1394/1/9 64064.2 9:20
20150329 1394/1/9 64118.7 9:25
20150329 1394/1/9 64211.9 9:35
20150329 1394/1/9 64256.1 9:40
20150329 1394/1/9 64370.1 9:50
20150329 1394/1/9 64431.7 9:55
20150329 1394/1/9 64561.3 10:05
20150329 1394/1/9 64585.5 10:10
20150329 1394/1/9 64646.2 10:25
20150329 1394/1/9 64741.2 10:40
20150329 1394/1/9 64770.4 10:50
20150329 1394/1/9 64775.9 10:55
20150329 1394/1/9 64794.3 11:10
20150329 1394/1/9 64810.9 11:20
20150329 1394/1/9 64869.4 11:25
20150329 1394/1/9 64909.4 11:35
20150329 1394/1/9 64933.5 11:50
20150329 1394/1/9 64939.7 11:55
20150329 1394/1/9 64995.6 12:05
20150329 1394/1/9 64998.5 12:10
20150329 1394/1/9 65051 12:20
20150329 1394/1/9 65091.5 12:25
20150329 1394/1/9 65099.9 12:50
20150329 1394/1/9 65099.9 13:10
20150329 1394/1/9 65099.9 13:20
20150329 1394/1/9 65099.9 13:25
20150329 1394/1/9 65099.9 13:35
20150329 1394/1/9 65099.9 14:25
20150329 1394/1/9 65099.9 14:35
20150329 1394/1/9 65099.9 15:35
20150329 1394/1/9 65099.9 16:05


شاخص صنايع  |  آرشيو شاخص  |  روش محاسبه شاخص


.


.
©2011 All rights reserved. Powered by IT Department of TSE. جهت مشاهده سريعتر وب سايت از مرورگر Firefox استفاده نماييد.