بروزرساني : شنبه ۳ آبان  ۱۴:۲۱ .حجم معاملات : ۶۲۳  میلیون سهم .ارزش معاملات : ۱,۵۵۰,۲۱۰  میلیون ریال .تعداد معاملات : ۶۳۶۸۳  معامله .شاخص كل : ۷۴۱۵۲(۰.۰۳%)
توقف نماد معاملاتي بالبر |بازگشايي نماد معاملاتي كگلح | بازگشايي نمادهاي معاملاتي وغديرح،كچادح |بازگشايي نماد معاملاتي دسبحا |بازگشايي نمادهاي معاملاتي سدور،شدوص،شكربن،غسالم،فسپا،قصفها،كساپا،غدام |معاملات بورس انرژي - سلف موازي استاندارد برق |معاملات بورس انرژي - سلف موازي استاندارد برق |توقف نماد معاملاتي قراردادهاي آتي جخودرو02 و جخودرو06 |حراج مجدد نماد معاملاتي چفيبر |توقف نمادهاي معاملاتي پدرخش،غشان،فلوله،خلنت،پكرمان |توقف نماد اوراق اختيار فروش تبعي هخود310 |توقف نمادهاي معاملاتي كنور،سهرمز،قزوين،زمگسا،خچرخش،خودرو،ختوقا،فسرب،كترام | آرشيو
توجه : اين صفحه به صورت خودكار به روز مي شود / از طريق جستجو نماد مورد نظر خود را پيدا كنيد. / براي مشاهده بهتر وب سايت از مرورگر Firefox استفاده نماييد.
ارزش معامله و ارزش بازار به میلیون ریال و سایر قیمت ها به ریال می باشد .
بورس اوراق بهادار تهران هیچگونه مسئولیتی در برابر صحت EPS منتشر شده در این وب سایت ندارد. جهت اطمینان از به روز بودن EPS منتشر شده به سایت کدال مراجعه نمایند.
زمان به روزرساني هر دقيقه