بروزرساني : شنبه ۴ مرداد  ۱۲:۴۲ .حجم معاملات : ۸۳۵  میلیون سهم .ارزش معاملات : ۲,۵۳۸,۷۹۳  میلیون ریال .تعداد معاملات : ۴۰۳۳۴  معامله .شاخص كل : ۷۴۸۴۰.۳(۰%)
بازگشايي قراردادهاي جفولاد06، جوبملت06 |اطلاعيه در خصوص حق تقدم هاي استفاده نشده وخارزمح،ثمسكنح |بازگشايي نمادهاي معاملاتي خمحركه، وليز |بازگشايي نماد معاملاتي وصناح |بازگشايي نماد اوراق اختيار فروش تبعي همپنا310،هصادر310 |اطلاعيه مهم در خصوص اوراق اختيار فروش تبعي |بازگشايي نمادهاي معاملاتي وانصار، وبصادر، وسينا، شكربن، رمپنا، خنصير |بازگشايي نمادهاي معاملاتي سكارون، ساراب، فنورد، وبانك، مداران، لخزر |بازگشايي نماد معاملاتي فخاس |بازگشايي نمادهاي معاملاتي غسالم، فمراد، دعبيد |حراج مجدد نمادهاي معاملاتي فجام،خكار،خلنت،غگرجي،وپخش |معاملات بورس انرژي - سلف موازي استاندارد برق |معاملات بورس انرژي - سلف موازي استاندارد برق | آرشيو
توجه : اين صفحه به صورت خودكار به روز مي شود / از طريق جستجو نماد مورد نظر خود را پيدا كنيد. / براي مشاهده بهتر وب سايت از مرورگر Firefox استفاده نماييد.
ارزش معامله و ارزش بازار به میلیون ریال و سایر قیمت ها به ریال می باشد .
بورس اوراق بهادار تهران هیچگونه مسئولیتی در برابر صحت EPS منتشر شده در این وب سایت ندارد. جهت اطمینان از به روز بودن EPS منتشر شده به سایت کدال مراجعه نمایند.
زمان به روزرساني هر دقيقه