بروزرساني : شنبه ۵ ارديبهشت  ۱۴:۲۱ .حجم معاملات : ۳۵۶  میلیون سهم .ارزش معاملات : ۷۹۰,۵۱۱  میلیون ریال .تعداد معاملات : ۵۰۷۷۹  معامله .شاخص كل : ۶۶۵۴۰.۶((۰.۰۴)%)
توقف نمادهاي معاملاتي مرقام،تايرا |بازگشايي نمادهاي معاملاتي چافست، سهگمت، غمارگ، غبشهر، شدوص، سفارس |توقف نمادهاي معاملاتي فاراك،فاراكح |معاملات بورس انرژي - سلف موازي استاندارد برق |معاملات بورس انرژي - سلف موازي استاندارد برق |توقف نماد معاملاتي فجر |نمادهاي معاملاتي خوساز،فمراد مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتي | آرشيو
توجه : اين صفحه به صورت خودكار به روز مي شود / از طريق جستجو نماد مورد نظر خود را پيدا كنيد. / براي مشاهده بهتر وب سايت از مرورگر Firefox استفاده نماييد.
ارزش معامله و ارزش بازار به میلیون ریال و سایر قیمت ها به ریال می باشد .
بورس اوراق بهادار تهران هیچگونه مسئولیتی در برابر صحت EPS منتشر شده در این وب سایت ندارد. جهت اطمینان از به روز بودن EPS منتشر شده به سایت کدال مراجعه نمایند.
زمان به روزرساني هر دقيقه