بروزرساني : دوشنبه ۲ اسفند  ۱۲:۰۱ .حجم معاملات : ۵۰۲  میلیون سهم .ارزش معاملات : ۱,۱۶۳,۹۴۱  میلیون ریال .تعداد معاملات : ۳۸۲۳۸  معامله .شاخص كل : ۷۷۷۰۱.۳(۰.۰۵%)
بازگشايي نماد معاملاتي وتجارت |بازگشايي نماد معاملاتي خپارسح |بازگشايي نماد معاملاتي فمراد |بازگشايي نمادهاي معاملاتي حپترو،حتوكا،سيدكو،سبجنو،سنير،قشكر،وتوصا،سهرمز |توقف نماد معاملاتي خوساز |توقف نمادهاي معاملاتي دلقما،غپينو |اطلاعيه در خصوص حق تقدم استفاده نشده ،دتمادح،كگلح،و اتيح،شنفتح |حراج مجدد نمادهاي معاملاتي رتكو،سرود،دسينا،سكرما،شنفتح |توقف نماد معاملاتي شبندر |توقف نماد معاملاتي شتران |بورس کالا: آمار موجودي انبارهاي ذرت جهت انجام معامله در تاريخ 02/12/95 |معاملات بورس انرژي ايران - سلف موازي استاندارد برق |معاملات بورس انرژي ايران - سلف موازي استاندارد برق | آرشيو
توجه : اين صفحه به صورت خودكار به روز مي شود / از طريق جستجو نماد مورد نظر خود را پيدا كنيد. / براي مشاهده بهتر وب سايت از مرورگر Firefox استفاده نماييد.
ارزش معامله و ارزش بازار به میلیون ریال و سایر قیمت ها به ریال می باشد .
بورس اوراق بهادار تهران هیچگونه مسئولیتی در برابر صحت EPS منتشر شده در این وب سایت ندارد. جهت اطمینان از به روز بودن EPS منتشر شده به سایت کدال مراجعه نمایند.
زمان به روزرساني هر دقيقه