بروزرساني : دوشنبه ۶ مرداد  ۱۲:۵۵ .حجم معاملات : ۸۱۴  میلیون سهم .ارزش معاملات : ۲,۳۲۶,۷۴۳  میلیون ریال .تعداد معاملات : ۵۰۱۵۳  معامله .شاخص كل : ۷۴۹۹۷.۶(۰.۲%)
توقف نمادهاي معاملاتي فسپا، غپاك، كسعدي |بازگشايي نماد اوراق اختيار فروش تبعي هساپا310 |بازگشايي نمادهاي معاملاتي خزرح، كنورح |توقف نماد اوراق اختيار فروش تبعي هفولا310 |بازگشايي نمادهاي معاملاتي خساپا، كگاز، ثاخت |توقف نمادهاي معاملاتي فولاد، كفرا، پاسا، قثابت، دالبرح |اطلاعيه در خصوص حق تقدم هاي استفاده نشده وخارزمح،ثمسكنح، بموتوح |توقف نماد معاملاتي كلوند |حراج مجدد نمادهاي معاملاتي خاذين،سكرد،كنور،وكار،كبافق،غپاك،فسپا،بموتوح |اطلاعيه مهم در خصوص اوراق اختيار فروش تبعي |معاملات بورس انرژي - سلف موازي استاندارد برق |معاملات بورس انرژي - سلف موازي استاندارد برق |نماد معاملاتي دامين مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتي | آرشيو
توجه : اين صفحه به صورت خودكار به روز مي شود / از طريق جستجو نماد مورد نظر خود را پيدا كنيد. / براي مشاهده بهتر وب سايت از مرورگر Firefox استفاده نماييد.
ارزش معامله و ارزش بازار به میلیون ریال و سایر قیمت ها به ریال می باشد .
بورس اوراق بهادار تهران هیچگونه مسئولیتی در برابر صحت EPS منتشر شده در این وب سایت ندارد. جهت اطمینان از به روز بودن EPS منتشر شده به سایت کدال مراجعه نمایند.
زمان به روزرساني هر دقيقه